• ติดต่อเรา : +66-53908500 ต่อ 60156
  • ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

ร้อยละของผู้ป่วยติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐานแยกรายเขต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 23/07/2561
ไฟล์รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยติดสุราในพื้นที่รายจังหวัดแยกรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เดือน ตุลาคม 2561  เดือน พฤศจิกายน 2561  เดือน ธันวาคม 2561  เดือน มกราคม 2562
 เดือน กุมภาพันธ์ 2562  เดือน มีนาคม 2562  เดือน เมษายน 2562  เดือน พฤษภาคม 2562
 เดือน มิถุนายน 2562